การใช้โปรแกรม Photoshop

การใช้โปรแกรม Photoshop

โปรแกรม Photoshop คืออะไร
โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างภาพ และตกแต่งภาพ ซึ่งเป็นลิขสิทธิของบริษัท Adobe ซึงบริษัท Adobe มีผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์เกียวกับด้านกราฟิก มากมายเช่น Adobe illustrator สำหรับทำ ภาพเวกเตอร์ Adobe Pemiretor สำหรับตัดต่อภาพยนต์ ฯลฯ โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพทีได้รับความนิยมมาก เนืองจากเป็นโปรแกรมทีใช้ง่าย และรองรับ Application (Plug In) เสริมได้มากมาย

ลักษณะเด่นของ Photoshop
1. Photoshop ทำงานเป็น Layer
ลักษณะการทำงานของ Photoshop จะเหมือนการวางแผ่นใสซ้อนๆ กัน โดยแต่ละแผ่นจะมีการทำงาน ต่างกัน แต่เมือรวมกันแล้วจะเป็นแค่ภาพภาพเดียว แต่ละแผ่นใส(Layer) สามารถสลับไปมาได้

รูปภาพ

 

2. รูปแบบคำสั่งเป็นแบบ Interface Enhancement ไอคอนและปุ่มคำสั่งต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบของ Toolbox , Toolbar และ Dialog Box ซึ่งจัดไว้เป็นหมวดหมู่ โดยคลิกเพื่อใช้งาน และจะมีการตอบโต้ การใช้งานเป็นแบบ 3 มิติ คือ เมื่อคลิกปุ่มจะยุบลงไป

รูปภาพ

 

3. สนับสนุนการทำการบนเว็บไซต์
เนื่องจากไฟล์ภาพที่ใช้บนเว็บไซต์มีหลายประเภท และโปรแกรม Photoshop สามารถ สร้างภาพที่ใช้งานบนเว็บไซต์ได้หลากหลาย

เตรียมเครื่องให้พร้อมก่อนใช้งาน สำหรับเครื่อง PC
– ระบบปฏิบัติการ Windows XP , Windows Vista , Windows 7
– CPU เพนเทียม III ขึ้นไป แรม1 28 mb เป็นอย่างน้อย
– การ์ดจอที่แสดงสีได้ระดับ 16 bit ขึ้นไป
– ควรใช้ จอภาพที่แสดงผลด้วยความละเอียด 800*600 ขึ้นไป
– CD Rom สำหรับอ่านแผ่น CD

เริ่มต้นใช้งาน Photoshop CS2
1. วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Photoshop Cs2 คลิกที่ไอคอนโปรแกรมดังรูป

รูปภาพ

 

(ดับเบิ้ลคลิก ทีไอคอนดังรูปเพื่อเข้าโปรแกรมP hotoshop Cs2)

2. หน้าตาของโปรแกรม Photoshop CS2

รูปภาพ

 

รูปภาพ

 

Panel คืออะไร
panel เป็นแถบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ซึ่งมีหลายแบบด้วยกัน เช่น panel Layer ,History และ Navigator ซึ่ง panel ที่จำเป็นในการใช้งาน จะมีดังนี้
1. Navigator ใช้สำหรับขยายมุมมองการทำงานของพื้นที่การทำงาน
2. History ใช้สำหรับ การย้อนกลับการกระทำต่างๆ เมื่อผิดพลาด
3. Layer ใช้สำหรับการสร้างและลบ layer ต่างๆ

วิธีการเปิด/ปิด Panel
สามารถทำได้โดยไปที่เมนู Windows > แล้วเลือก Panel ที่ต้องการใช้

รูปภาพ

 

ชนิดไฟล์ในโปรแกรม Photoshop

.psd (Photoshop File) : เป็นไฟล์พื้นฐานของโปรแกรม Photoshop สามารถเก็บบันทึกข้อมูล
คุณลักษณะต่างๆ ที่ใช้ใน Photoshop ไม่ว่าจะเป็น Layer , สี หรือ Effect ต่างๆ
.bmp (Bitmap file) : เป็นไฟล์พื้นฐานของ Windows
.gif (Graphic Interchange) : เป็นไฟล์ที่ใช้กันมากบนอินเตอร์เน็ต เพราะง่ายต่อการบีบอัดข้อมูล เพราะ มี
ขนาดเล็ก
.jpg (Joint Photographic experts Group) : เป็นไฟล์นิยมใช้บนอินเตอร์เน็ตเช่นกันจะแตกต่างกันที่ไฟล์นี้ จะ
มีความละเอียดของภาพค่อนข้างชัดเจน
การเปิดไฟล์
การเรียกไฟล์ภาพหรือไฟล์ psd นำขึ้นมาใช้สามารถทำได้โดย ไปที่เมนู File > Open หรือคีย์ลัด Ctrl+O

รูปภาพ

 

การเปิดไฟล์ก่อนหน้านี้ด้วยคำสั่ง Open Recent ไปที่เมนู File>Open Recent แล้วเลือกไฟล์ทีเคยเปิดไว้อยู่แล้วได้จากคำสั่งนี้

รูปภาพ

 

การสร้างภาพใหม่
นอกจากการนำภาพมาใช้งานแล้วเราสามารถสร้างภาพขึ้น มาให้ด้วยพื้นที่การทำงานที่เราสร้างได้เองด้วย โดยการไปที่เมนู File>New หรือคีย์ลัด Ctrl+N

รูปภาพ

 

รายละเอียดการกำหนดขนาดพื้นที่ใหม่

รูปภาพ

 

การบันทึกไฟล์
การบันทึกไฟล์ของ Photoshop มีสองแบบคือ บันทึกเพื่อนำมาแก้ไขได้ภายหลัง และบันทึกนำไปใช้งานบเว็บไซต์

1. การบันทึกงานเพื่อนำมาแก้ไขภายหลัง สามารถทำได้โดย ไปที่เมนู File>save as…

รูปภาพ

 

2. วิธีการเซฟนำไปใช้บนเว็บไซต์ สามารถทำได้โดย การไปที่เมนู File > Save for Web

รูปภาพ

 

จะปรากฏแถบข้อมูลการ Save for Web

รูปภาพ

 

** การเลือกประเภทไฟล์ในช่อง preset นั้นขึ้นอยู่กับงานที่จะนำไปใช้

รูปภาพการใช้เครื่่องมือ Selection (Marquee Tool) ใช้ในการเลือกส่วนของรูปภาพเพื่อการคัดลอกหรือใส่effect ต่างๆ ให้กับส่วนที่เลือก และมักใช้กับ คำสั่ง Copy , Cut ,Delและ คำสั่ง paste

รูปภาพ

 

การใช้เครื่องมือ Selection (Lasso Tool)เป็นการเลือกส่วนของรูปภาพเช่นกัน แต่จะเป็นการเลือกแบบอิสระสามารถกำหนดส่วนที่เลือกได้เอง

รูปภาพรูปภาพ

 

การใช้เครื่องมือ Magic wand tool

รูปภาพ

เป็นการ Selection โดยอาศัยค่าสีที่ใกล้เคียงกัน โดยโปรแกรมจะเลือกสีที่มีความคล้ายกับสีที่เลือก

การใช้เครื่องมือในการระบายสีหรือแก้ไขภาพ
Healing Brush Toolใช้เกลี่ยรอยต่างๆ โดยจะทำการรักษาโทนสี ความสว่างให้ใกล้เคียงกับของเดิมอัตโนมัติ เวลาใช้ต้องกด ปุ่มA lt ร่วมด้วย

รูปภาพ

 

การใช้ Brush Tool

รูปภาพ

 

รูปภาพ

 

การใช้เครื่องมือในการคัดลอกClone Stamp Tool

รูปภาพ

 

เป็นการใช้เพื่อการคัดลอกบางส่วนของภาพให้เหมือนต้นฉบับเดิม ต้องกดปุ่มA lt ร่วมด้วย

รูปภาพ

 

การใช้ Paint Bucket Tool ใช้สำหรับการเติมสีลงวัตถุที่ต้องการ

รูปภาพ

 

รูปภาพ

 

การลบวัตถุด้วย Eraser Tool ใช้ในการลบวัตถุที่ต้องการ

รูปภาพรูปภาพ

 

เครื่องมือในการพิมพ์ตัวอักษร สามารถพิมพ์ข้อความหรือตัวอักษรได้ จาก Type Tool

รูปภาพ

เครื่องมือในการวาดรูปทรง Shape Tool

รูปภาพ

 

การเลือกสีโดยใช้ Eyedropper Tool
การเลือกสีโดยใช้ Eyedropper นั้นเป็นการเลือกสี ที่เราไม่ทราบเฉดสีที่แน่นอนทำให้ยากต่อการเลือกเราจึงใช้เครืองมือนีในการดูดเฉดสีทีเราต้องการจากต้นฉบับโดยใช้เครื่องมือนี้ได้

รูปภาพ

 

การเลือกสี Foreground และ Backgroud เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเลือกสีที่ต้องการ

รูปภาพ

 

การทำ Effect ให้กับ Layer
การเติม Effect ต่างๆให้กับ Layer และรูปภาพ เช่น การใส่เส้นขอบ การทำตัวนูน การใส่เงา ฯลฯ สามารถทำได้โดย การไปที่เมนู Layer > Layer Style > แล้วเลือก effect ที่ต้องการ

รูปภาพ

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: