การใช้งานเบื้องต้น PowerPoint 2007

การใช้งาน Microsoft Power Point ซึ่งเป็นโปรแกรมoffice ที่ใช้กันโดยทั่วไป และต้องมีประจำเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ โน้ตบุ๊ก ซึ่งโปรแกรมนี้จะเป็นการใช้งานในรูปแบบการนำเสนองานหรือการทำโชว์ผลงานที่ต้องการให้ผู้อื่นรับทราบซึ่งจะเป็นการง่ายต่อการเข้าใจและมีลูกเล่นสีสันที่เราสามารถปรับแต่งให้เข้ากับตัวเราหรือปรับแต่งให้เป็นที่หน้าสนใจต่อผู้พบเห็น

Microsoft Power point ได้มีการพัฒนาโปรแกรมหรือรูปแบบที่ให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้มากขึ้นแต่ในบ้างครั้งในการปรับแต่งรูปแบบนั้นการทำให้ผู้ใช้ไม่เข้าใจหรือหาเครื่องมือยากขึ้นเพราะยังยึดติดกับรูปแบบเดิมๆที่ใช้กันอยู่ คือ Microsoft Power point 2003 แต่Microsoft Power point ได้มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่คือMicrosoft Power point 2007 ได้มีการพัฒนาให้ผู้ใช้ได้ใช้งานได้ง่ายขึ้งและมีรูปแบบที่สวยงานมากกว่าเดิม แต่ทั้งนี้จากที่ได้ยินเสียงตอบรับมามากจากผู้ใช้ก็คือ หาเครื่องมือไม่เจอ ไม่เข้าใจกับรูปแบบ ใช้งานยากกว่า Microsoft Power point 2003 ซึ่งในส่วนของนี้เป็นเพียงกลุ่มบุคคลบางส่วนที่ยังยึดติดกับรูปแบบเดิมของ Microsoft Power point2003 แต่ก็มีบางสวนที่ยอมรับและคิดว่า Microsoft Power point 2007 มีรูปแบบที่ใช้ง่ายและหาเครื่องมือเร็วกว่าเดิม มีสีสันที่สวยงามกว่า
ซึ่งตรงนี้จึงได้เร็งเห็นในส่วนนี้จึงได้จัดทำรูปแบบการใช้งานเบื่องต้นขึ้นเพื่อให้คนที่สนใจและได้ศึกษาเบื่องต้น

เรียกใช้โปรแกรม PowerPoint

คลิกปุ่ม Start จากนั้นเลือก Program แล้วเลือกตัวเลือก Microsoft PowerPoint
หรือเลือกจาก Short Cut ที่สร้างไว้ดังรูป
 รูปภาพ

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมPowerPoint 2007

 รูปภาพ

 มุมมองต่าง ๆ ของสไลด์

 มุมมองแบบ Normal View 

 รูปภาพ

เป็นมุมมองที่จะสามารถมองเห็นรายละเอียดของแต่ละสไลด์ 3 ส่วนด้วยกันคือ หัวข้อของแต่ละสไลด์ ,สไลด์, และส่วนสุดท้ายคือส่วนของคำอธิบายของสไลด์นั้นๆ

มุมมองแบบ Slide Sorter View

เป็นมุมมองที่สามารถเห็นได้พร้อมกันมากกว่า 1 สไลด์ซึ่งมุมมองแบบนี้เหมาะสำหรับการย้ายสลับตำแหน่งของแต่ละสไลด์ ก๊อบปี้สไลด์หรือแม้กระทั่งการลบสไลด์ ก็สามารถใช้มุมมองนี้ได้เช่นกัน

 รูปภาพ

มุมมองแบบ Slide Show

มุมมองนี้จะทำให้คุณเห็นสไลด์อย่างเต็มหน้าจอ ซึ่งเป็นมุมมองเพื่อให้คุณได้นำเสนองานนั่นเอง

 รูปภาพ

รูปแบบเมนูบาร์ 
1. Menu bar >Home

รูปภาพ

1. ใช้สำหรับคัดลอก จัดว่าง ตัด สั่งที่นำเข้ามาหรือไม่ต้องการให้อยู่บนงาน 

2. ใช้สำหรับเลือกแบบการใช้งาน เพิ่มหน้าสไลด์ ลบหน้าสไลด์ หรือเรียกกลับ 

3. ใช้สำหรับจัดรูปแบบตัวอักษรที่เขียน ซึ่งจะเหมือนกับเครื่องมือใน Microsoft Word

4. ใช้สำหรับจัดตำแหน่ง ใส่หัวข้อ ทิศทางข้อความ รวมทั้งใส่รูปแบบโครงสร้างหรือผังงาน 

5. ใช้สำหรับใส่สัญลักษณ์ ตำแหน่ง สีพื้นหลังขอความ ใส่กลอบข้อความและลักษณะของกลอบข้อความ 

6. ใช้สำหรับเชื่อมข้อความตัวอักษร

2. Menu bar > Insert

รูปภาพ

1. ใช้สำหรับสร้างตาราง
 
2. ใช้สำหรับใส่รูปภาพ สัญลักษณ์ ลักษณะ แผนภูมิ
 
3. ใช้สำหรับเชื่อมโยง ข้อความ รูปภาพ หรือเชื่อมไปยังหน้าเว็บไซน์
 
4. ใช้สำหรับใส่ข้อความศิลป์ กล่องข้อความ ตารางเวลา
 
5. ใช้สำหรับใส่เสียง วีดีโอ
 
3. Menu bar >Desiw

รูปภาพ

1. การตั่งค่าหน้ากระดาษและการปรับหน้าต่างแนวตั่งและแนวนอน
2. การตั่งค่ารูปแบบและลักษณะของรูปแบบต่างๆ เช่น สีสัน สีพื้นหลัง
3. การตั่งค่าสีของรูปแบบที่เลือก สีตัวอักษร สีของพื้นผิว
4. การเปลี่ยนสีพื้นหลัง 
4. Menu bar >Design
รูปภาพ
1. ใช้สำหรับแสดงส่วนที่เราได้ตั่งค่าไว้ 
2. ใช้สำหรับตั่งค่าการเคลื่อนไหวของรูปภาพหรือข้อความ 
3. ใช้สำหรับการเปลี่ยนหน้าสไลด์โชว์และตั่งค่าว่าเวลา ความเร็วในการเปลี่ยนหน้า ใส่เสียงเวลาเปลี่ยนหน้า
5. Menu bar >Slide show
รูปภาพ
1. ใช้สำหรับโชว์สไลด์ ในส่วนที่ต้องการให้แสดง 
2. ใช้สำหรับกำหนดค่า ซ่อนหน้า กำหนดเวลา 
3. ใช้สำหรับกำหนดขนาดของการแสดงสไลด์โชว์ 
6. Menu bar >Review
รูปภาพ
1. ใช้สำหรับตรวจสอบตัวอักษรที่เราใช้ 
2. ใช้สำหรับทำกระดาษโน้ต ใส่ในหน้าสไลด์ 
7. Menu bar >View
รูปภาพ
1. ใช้สำหรับดูมุมมองต่างๆของ ของหน้าต่างการทำงาน 
2. ใช้สำหรับแสดงไม่บรรทัด และ เส้นแบ่งหน้ากระดาษเพื่อให้ง่ายต่อการจัดระยะ 
3. ใช้สำหรับการขยายหน้ากระดาษหรือมองเต็มกระดาษเต็มหน้า 
4. ใช้สำหรับการตั้งค่าสีของการทำงานว่าจะให้เป็นสีหรือขาวดำ 
5. ใช้สำหรับการเปิดหน้าต่างใหม่ในไฟล์งานเดียวกันและสารารถลิ้งค์งานเข้าหากันได้ 
6. ใช้สำหรับจัดหน้าต่างงานที่เปิดขึ้นมาให้เป็นระเบียบ
 
ส่วนที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงาน
ซึ่งในส่วนของตรงนี้เป็นคล้ายกับรูปแบบของ Microsoft Power point 2003 แต่สำหรับ Microsoft Power point 2007จะโชว์การทำงานขึ้นมาให้เราเลือกเลยโดยที่เราไม่ต้องไปค้นหารูปแบบที่เราต้องการ ซึ่งจะทำให้ง่ายและรวดเร็วกว่าแต่รูปแบบก็ไม่ต่างกันมากนัก ทั้งรูปแบบการ save การสั่งPrint
 รูปภาพ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: